Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu eğitim içeriği ön muhasebe, genel muhasebe ve bilgisayarlı muhasebe eğitimlerinden oluşmaktadır.

İşe başlama, vergi hukuku, ticari defterler, beyannameler, vergi cezaları, iş ve sosyal güvenlik hukuku, sgk kanunu, genel muhasebe ve tek düzen hesap planı uygulaması, tek düzen hesap planı çerçevesi, dönem sonu işlemleri, ön muhasebe ve genel muhasebe eğitimlerinden oluşmaktadır.

Bilgisayarlı muhasebe kısmında ise Netsis eğitimi verilmektedir ve eğitim sonunda ilave olarak Nebim ve Mikro eğitimleride yer almaktadır.